Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Home Проекти "Включващо обучение"
Проект "Включващо обучение" ПДФ Печат Е-мейл

 

 


В началото на календарната 2013 година в групата за деца

със СОП към нашето училище пристигна едно лъчезарно дете

на име Велимир Сергеев Гошев.Той ни грабна сърцата с

усмивката и благия си характер.До този момент ,казват

родителите,не е разрешавал никой да го прегърне,но той ни

прегърна от първия ден.И така до 11.04.2014г.,когато се

премести в СОУ"Г.С.Раковски".

Велимир е с генерализирано разстройсто-аутизъм.

Има изразени заложби да рисува.Затова Ви предлагаме част

от неговиве творби.Надявам се,че ще ги оцените по

достойнство.

Ресурсен учител -Ценка Новак

От началото на учебната година 2013/2014 започнах работа с Велимир по проекта "Включващо обучение".Работата ми с него през годината беше приятна,часовете ни минаваха неусетно.С Велимир съм работила за усъвършенстване на четивната техника и писмената дейност,за ориентиране в пространството посоки ляво-дясно,горе-долу,но най - добре се чувстваше когато работехме за обща и фина моторика.В тези часове сме изработвали различни изделия,рисувал е картини аплекирал е и т.н.

За Велимир мога да кажа само, че е едно много спокойно,усмихнато и ведро дете.Работата ми с него винаги е била приятна и ненатоварваща,не  се е държал агресивно нито с мен ,нито с децата около него.

Логопед -Силвия Спасичкова

 


 

Нашето участие на прекрасния Коледен празник на спорта и изкуството

на 06.12.2013г. в Двореца на спорта.

 

 


Десетки родители от Търново приветстват идеята за създаването на специална детска площадка, на която да играят децата им. Майките се надяват час по-скоро съоръженията да бъдат монтирани, защото освен, че ще играят, децата, които имат специфични потребности, ще имат възможност и на обучение. Специалната детска площадка е втора за страната. Първата е в София.

Във великотърновското Основно училище "Димитър Благоев" учат 12 деца със специални потребности. Ресурсните учители работят с тях ежедневно и са на мнение, че такава детска площадка е от голямо значение за тяхното развитие.

вижте повече тук: http://bnt.bg/bg/news/view/109885

 


 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма”развитие на човешките ресурси съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.Бенефициент е МОМН-Дирекция”Достъп до образование и подкрепа на развитието”.

ОУ”Димитър Благоев г.Велико Търново участва в проекта от учебната 2012-2013година

с една група ученици.В началото групата наброяваше 8 ученика,в края на годината-15.Сега са 12.С тях работят психолога г-н Марин Христов и ресурсната учителка г-жа Ценка Новак .От началото на 2013-2014година започна работа и логопедката г-жа Силвия Спасичкова.

Изтеклият период се определя като период на сработване на членовете на екипа,ежедневна работа с учениците и техните родители,ежедневни консултации с учители и възпитатели на децата със СОП.

Беше оборудван изцяло нов кабинет ,а от тази учебна/ 2013-2014/ година и втори за работа на тримата специалисти с децата от двете смени.

Нашите деца активно участват в живота на класовете и училището.Те са прекрасно обгрижвани от съучениците си и своите учители,вземат активно участие в празниците и спортните прояви на училището,а тази година взеха участие и в националния летен лагер в гр.Приморско.Групата,която участва беше в състав:Мартин Петров от четвърти „б” клас със своята мама и малкото си братче,Даниела Качаунова от шести”б” клас,Габриела Цанкова от седми”б” клас и г-жа Ценка Новак.

В рамките на летния лагер нашите участници се представиха отлично,взеха активно участие в работата на ателиетата,където научиха много нови неща.Един от най-вълнуващите дни беше Нептуновият празник,който също така премина при много смях и игри на плажа на лагера.В края на летния лагер си пожелахме да се срещенем и през зимата-например в Пампорово.До скоро виждане скъпи приятели от цялата страна.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 


 

 


 

Феноменът „студена майка“ е причина за „хиперактивни деца“, смятат психолози