Home Проекти "Включващо обучение"
Проект "Включващо обучение" ПДФ Печат Е-мейл

 

 


В-к "Борба"- Четирима експерти работят с деца с увреждания в ОУ "Д. Благоев"

вижте повече: http://www.borbabg.com/?action=news&news=41811

 


 

Днес 16.02.2015г. децата от групата на проект „Включващо обучение” от ОУ”Димитър Благоев” представиха своята изложба”Шареният свят на децата” пред съучениците с...и , преподавателите и близките си.Във фоайето на нашето училище 15 участници през своята призма ни показаха творбите си създадени по повод на празници отбелязвани през месец февруари.Свети Валентин и кукерски маски,свързани с Кукерството.
Със своите арт терапевтични рисунки на маски от кукерски тип психологът Марин Христов помага на децата да открият своите заложби и за по-ясното изразяване на преживяванията, проблемите и вътрешните противоречия.
Въпреки че празникът Свети Валентин не е традиционен български, той става все по-популярен и символа му привлича почитатели с всеки изминал ден.Сърцето –символ на обич,доброта,приятелство и чистота накара децата да пресъздадат своето виждане за празника.Резултатът е впечатляващ, с колко ентусиазъм и лекота ,с различни техники те показаха колко са шарени и различни!Всички се радваха на творбите си и харесаха и на другите,защото всички са уникални.
Със способността си да изразяват себе си универсално по невербален начин ще продължим да създаваме уникални продукти,шарени ,различни и по детски чисти!
Ресурсен учител:Силвия Николаева


 

17-20 ноември

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОУ”ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”

„ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОДКРЕПА ЗА АДАПТАЦИЯ”

ОБУЧЕНИЯ,ТРЕНИНГИ,ОТКРИТИ ЗАНЯТИЯ

С УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА В РИСК

И СЪС СОП.

 

 

 

 

 


 

 

Описание: stars

 

 

 

 

 

„Дни на отворените врати“ – да отворим сърцата си!

 

 

 

  Нека с инициативата „Дни на отворените врати“ хората да отворят сърцата и душите си към новото и градивното и това да бъде основа за по-положителни стремежи, прогресивни идеи и добри резултати.

 

 „Отварянето „ към новото означава приемане и разбиране различията на другите. Това е критерия за разбирателство и успешна съвместна работа. В този ред на мисли приемам за изключително правдива сентенцията, че „да сме различни е качество, а не недостатък“. Това особено се отнася и за децата със специални потребности. Много пъти те са определяни като различни и се неглижират - не се зачитат техните качества. А правилно ли е да бъде така? За да си изясним този въпрос ще си послужа със следното сравнение. Когато излизате на разходка в някой хубав ден, то отидете сред природата – в гората. Далеч от грижите на деня – при спокойствието – и така успокоени се вгледайте в дърветата. Всички знаем че, и те като хората не са еднакви. Едни от тях са по-високи, а други по-ниски, едните са стройни и идеално прави, а другите пък не толкова. Те много приличат на нас хората. Но дори толкова различни едно от друго, те са „съумели“ за разлика от нас да съществуват в хармония едно с друго. Природата така е отредила да съжителстват заедно. Тя не е отделила идеално правите и силните да бъдат настрани, а някъде другаде останалите – различните. Дори нещо повече всички те заедно са „творци“ на кислород – така необходим за  нас. Точно причудливите и странни дървета много често са обект на внимание и възхищение. Те не дразнят с това, че са различни, а са се слели в едно с всички останали.

 

 Децата със специални потребности сами по себе си са ресурс. А какво е ресурс?...Нещо, което притежаваш. Носиш го в себе си. Можеш да го използваш и развиваш…..нещо което стои в суров вид и чака да бъде употребено за градивни цели и в положителни действия. В този ред на мисли искам да ви задам следния въпрос: Толкова многомилионен и прогресивно развиващ се ли е българският народ, че да си позволи „лукса“ да не използва възможностите на всеки гражданин на страната ни?

 

 Програмата „Включващо обучение“ има точно това за цел – още по пълноценно да бъдат обхванати децата в нея и не само да бъдат интегрирани, а още по-пълноценно да бъдат включени в обществения живот. Децата от групата по „Включващо обучение“ при ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново са една малка част от тялото на така нар. от нас специален човек. Екипът, работещ с тези деца /ресурсни учители, логопед, психолог/ заедно с всички учители, възпитатели и подкрепяни от ръководството в лицето на директора г-жа Владимирова и зам. директора г-н Бонев, както и с помощта на родителите на децата и всички работещи в тази сфера се стараем да им помагаме в училищните занимания, личностното им развитие и житейският им път да вървят заедно с техните съученици. Всички ние – участници в пилотните училища на програмата „Включващо обучение“ сме пионери на това ново – ренесансово по своето значение начинание. Сигурен съм че, не е далеко времето когато резултатът от нашите усилия днес ще прелее в добри резултати утре.

 

 

 

Психолог при

 

ОУ „Димитър Благоев“

 

Гр. В. Търново

 

Марин Христов

 

 


В началото на календарната 2013 година в групата за деца

със СОП към нашето училище пристигна едно лъчезарно дете

на име Велимир Сергеев Гошев.Той ни грабна сърцата с

усмивката и благия си характер.До този момент ,казват

родителите,не е разрешавал никой да го прегърне,но той ни

прегърна от първия ден.И така до 11.04.2014г.,когато се

премести в СОУ"Г.С.Раковски".

Велимир е с генерализирано разстройсто-аутизъм.

Има изразени заложби да рисува.Затова Ви предлагаме част

от неговиве творби.Надявам се,че ще ги оцените по

достойнство.

Ресурсен учител -Ценка Новак

От началото на учебната година 2013/2014 започнах работа с Велимир по проекта "Включващо обучение".Работата ми с него през годината беше приятна,часовете ни минаваха неусетно.С Велимир съм работила за усъвършенстване на четивната техника и писмената дейност,за ориентиране в пространството посоки ляво-дясно,горе-долу,но най - добре се чувстваше когато работехме за обща и фина моторика.В тези часове сме изработвали различни изделия,рисувал е картини аплекирал е и т.н.

За Велимир мога да кажа само, че е едно много спокойно,усмихнато и ведро дете.Работата ми с него винаги е била приятна и ненатоварваща,не  се е държал агресивно нито с мен ,нито с децата около него.

Логопед -Силвия Спасичкова

 


 

Нашето участие на прекрасния Коледен празник на спорта и изкуството

на 06.12.2013г. в Двореца на спорта.

 

 


Десетки родители от Търново приветстват идеята за създаването на специална детска площадка, на която да играят децата им. Майките се надяват час по-скоро съоръженията да бъдат монтирани, защото освен, че ще играят, децата, които имат специфични потребности, ще имат възможност и на обучение. Специалната детска площадка е втора за страната. Първата е в София.

Във великотърновското Основно училище "Димитър Благоев" учат 12 деца със специални потребности. Ресурсните учители работят с тях ежедневно и са на мнение, че такава детска площадка е от голямо значение за тяхното развитие.

вижте повече тук: http://bnt.bg/bg/news/view/109885

 


 

 

 ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма”развитие на човешките ресурси съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.Бенефициент е МОМН-Дирекция”Достъп до образование и подкрепа на развитието”.

ОУ”Димитър Благоев г.Велико Търново участва в проекта от учебната 2012-2013година

с една група ученици.В началото групата наброяваше 8 ученика,в края на годината-15.Сега са 12.С тях работят психолога г-н Марин Христов и ресурсната учителка г-жа Ценка Новак .От началото на 2013-2014година започна работа и логопедката г-жа Силвия Спасичкова.

Изтеклият период се определя като период на сработване на членовете на екипа,ежедневна работа с учениците и техните родители,ежедневни консултации с учители и възпитатели на децата със СОП.

Беше оборудван изцяло нов кабинет ,а от тази учебна/ 2013-2014/ година и втори за работа на тримата специалисти с децата от двете смени.

Нашите деца активно участват в живота на класовете и училището.Те са прекрасно обгрижвани от съучениците си и своите учители,вземат активно участие в празниците и спортните прояви на училището,а тази година взеха участие и в националния летен лагер в гр.Приморско.Групата,която участва беше в състав:Мартин Петров от четвърти „б” клас със своята мама и малкото си братче,Даниела Качаунова от шести”б” клас,Габриела Цанкова от седми”б” клас и г-жа Ценка Новак.

В рамките на летния лагер нашите участници се представиха отлично,взеха активно участие в работата на ателиетата,където научиха много нови неща.Един от най-вълнуващите дни беше Нептуновият празник,който също така премина при много смях и игри на плажа на лагера.В края на летния лагер си пожелахме да се срещенем и през зимата-например в Пампорово.До скоро виждане скъпи приятели от цялата страна.

 

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 


 

 


 

Феноменът „студена майка“ е причина за „хиперактивни деца“, смятат психолози