Home Училищен живот
Училищен живот PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

 

 

 


 


 

 

 


 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

Календарен план

За спортно-туристическа дейност с учениците от

ОУ „Д. Благоев”- В. Търново през учебната 2015 - 2016г.

Наименование на проявата

участници

време

равнище

1

Турнир по футбол

V-VІІ кл

Октомври

училищно

2

Турнир по волейбол

VІ-VІІ кл

Ноември

училищно

3

Участие в коледен турнирпо волейбол

VІ-VІІ кл

Декември

общинско

4

Турнир по народна топка

ІІ-ІVкл

Ноември    Май

училищно

5

Коледни  спортни надпревари „Бързи,смели,сръчни”

І-VІкл

Декември

училищно

6

Участие в ученически спортни игри-Футбол

Волейбол, Баскетбол, Бадминтон

V-VІІкл

Февруари

Март

общинско

7

Участие в движението „Движи се и победи”1-2 етап

І-VІІкл

Октомври   Май

общинско

8

Участие в спортно-туристически празник в местноста „Ксилифор”

І-VІІкл

Октомври   Май

общинско

9

Участие в спортно туристически надпревари „Ден на предизвикателството

І-VІІкл

Май

общинско

10

Спортен и екоден

І-VІІкл

17.10.2015 17.04.2016

училищно

11

Участие в надпревара „ Лъвски скок”

ІІІ-V кл

Март-Април

училищно

12

"Мама,татко и аз"-състезание

І-VІкл

Март

училищно

Директор:

/ Н. Владимирова/

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

Резултати от състезанието на СБНУ "Аз рисувам"

18.11.2014 г.

І клас

Име, презиме, фамилия

Училище

Населено място

Общо точки

224

Божидар Ивайлов Георгиев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

269

Бояра Илиянова Михайлова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

915

Калоян Марусев Стоев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

1164

Милица Викторова Терзийска

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

1655

Християна Борисова Христова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

1718

Александра Алексеева Хаджиева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

48

1793

Виктор Евгениев Гладишев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

48

2063

Симона Юлиянова Мирчева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

48

3373

Ясен Руменов Райков

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

44

3694

Лорета Данчева Йорданова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

42

18.11.2014 г.

ІІ клас

Име, презиме, фамилия

Училище

Населено място

Общо точки

261

Борис Тодоров Тодоров

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

335

Велизар Захариев Димитров

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

419

Виктория Ивова Николова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

635

Дария Николаева Венкова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

666

Деница Енчева Енева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

1109

Калина Миленова Кожухарова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

1556

Никол Ивайлова Емилова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

1864

Симона Андреева Стойчева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

2124

Юсеин МартиновАнгелов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

2129

Яна Ангелова Петрова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

2181

Алекзандра Пламенова Симеонова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

48

2318

Димитър Христов Коев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

48

2465

Мима Георгиева Райкова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

48

18.11.2014 г.

ІІІ клас

 

Име, презиме, фамилия

Училище

Населено място

Общо точки

 

43

Александра Емилова Александрова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

 

268

Ванеса Светославова Добрева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

 

438

Габриела Светлозарова Славова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

 

567

Денислава Илиянова Илиева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

 

711

Елинор Николаева Николова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

 

1526

Полина Йорданова Георгиева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

 

1749

Снежанка Михайлова Петрова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

 

2005

Ангел Ламбев Ламбев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

48

 

2226

Кристиян Миленов Марков

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

48

 

2780

Йордан Мирославов Маринов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

46

 

2829

Лъчезар Тодоров Йорданов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

46

 

18.11.2014 г.

ІV клас

 

Име, презиме, фамилия

Училище

Населено място

Общо точки

 

777

Йоана Емилова Иванова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

 

1289

Петьо Емилов Иванов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

 

"Аз природата и светът"

17.12.2014 г.

І клас

Име, презиме, фамилия

Училище

Населено място

Общо точки

396

Божидар Ивайлов Георгиев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

1770

Калоян Марусев Стоев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

3073

Стефан Калинов Стаматов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

3310

Християна Борисова Христова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

3479

Асен Руменов Райков

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

49

3521

Виктор Енгениев Гладишев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

49

3543

Габриела Красимирова Манолова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

49

3661

Ивелин Стефанов Стефанов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

49

3746

Милица Викторова Терзийска

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

49

3823

Симона Юлиянова Мирчева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

49

4405

Константин Цветомиров Цалков

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

47

4568

Бояра Илиянова Михайлова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

46

5148

Калина Мирославова Мирчева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

45

5196

Михаил Миленов Минчев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

45

5429

Стефан Ивов Стайков

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

44

5436

Тияна Росенова Гатева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

44

5446

Александра Алеексеева Хаджиева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

43

5506

Стефани Йорданова Петрова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

43

17.12.2014 г.

ІІ клас

Име, презиме, фамилия

Училище

Населено място

Общо точки

2286

Юсеин Мартинов Ангелов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

2294

Яна Ангелова Петрова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

2895

Калина Миленова Кожухарова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

48

3321

Ивон Христова Гърчева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

47

3561

Борис Тодоров Тодоров

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

46

4486

Дария Николаева Венкова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

44

4614

Мима Георгиева Райкова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

44

4725

Теодор Тихомиров Чакъров

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

44

5357

Теодор Петков Миланов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

42

5418

Велизар Захариев Димитров

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

41

5696

Екатерина Мартин Георгиева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

40

6657

Иван Ивайлов Димитров

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

33

6817

Николета Христова Михайлова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

31

6908

Димитър Христов Коев

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

29

17.12.2014 г.

ІІІ клас

Име, презиме, фамилия

Училище

Населено място

Общо точки

701

Елинор Николаева Николова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

50

3474

Ванеса Светославова Добрева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

45

3570

Деян Георгиев Николов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

45

4898

Маргарита Ивова Стайкова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

42

4977

Светлин Илиянов Михайлов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

42

5091

Габриева Красимирова Славева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

41

5794

Иван Илиянов Михайлов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

38

5930

Габриела Светлозарова Славова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

37

5973

Мартина Ивайлова Маркова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

37

6095

Мартин Николаев Костов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

36

6610

Микаела Милкова Стоянова

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

20

6611

Преслав Момчилов Минков

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

20

17.12.2014 г.

ІV клас

Име, презиме, фамилия

Училище

Населено място

Общо точки

2746

Даниела Валентинова Станева

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

45

5129

Петьо Емилов Иванов

ОУ "Димитър Благоев"

гр. Велико Търново

36

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}