Home History преподаватели
Teachers PDF Print E-mail

ДИРЕКТОР -  Надя Владимирова

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ:

НАЧАЛЕН ЕТАП - Теменужка Георгиева - ПКС II

СРЕДЕН ЕТАП    - Агрипина Георгиева - ПКС I

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК - Силвия  Караиванова - ПКС V

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП:                                           УЧИТЕЛИ СРЕДЕН ЕТАП:

Теменужка Георгиева - ПКС II                                    Агрипина Георгиева- ПКС I

Анелия Тодорова - ПКС II                                           Анита Колева   

Борис Кутев - ПКС V                                                      Дарина Чернева - ПКС II

Величка Мавродиева- Кутева - ПКС V                      Емилиян Иванов - ПКС IV

Виолета Богданова                                                       Катя Георгиева - ПКС II

Диана Лахнева - ПКС V                                                 Кирил Кирилов

Катя Недялкова                                                            Лидия Прокопова - ПКС I

Людмила Тодорова                                                     Стойко Стойков - ПКС II

Нина Кожухарова                                                         Татяна Райкова

Нели Бойчева  - ПКС I                                                  Цветелина Маринова   

Румяна Стефанова                                                        Венцислав Петров

Светла Пенчева - ПКС I

Светомира Василева

Таня Чолакова - ПКС II

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Стела Михайлова

 

ВЪЗПИТАТЕЛИ:

Валентина Димитрова

Галя Личева

Денка Христова - ПКС I

Катя Недялкова

Людмила Тодорова

Румяна Стефанова

Сашка Панова

Светомира Страшимирова

Стела ХаджидимитроваАДМИНИСТРАЦИЯ

Росица Колева - Счетоводител

Галина Бобева - Завеждащ административна служба